Drodzy przyjaciele
polsko-niemieckich Dni Muzyki nad Odrą,

Pasja wg św. Mateusza kojarzy się Wam zapewne natychmiast z Janem Sebastianem z rodziny Bachów. Najzupełniej słusznie, bowiem jego Pasja wg św. Mateusza jest jednym z najwybitniejszych dzieł w dziejach muzyki. Istnieje wszelako jeszcze jedna Bachowska Pasja wg św. Mateusza. Skomponował ją syn Jana Sebastiana – ów Carl Philipp Emanuel, którym słusznie tak bardzo się chlubi region frankfurcki. Nuty tej Pasji miały przez długi czas podobną historię jak słynna Bursztynowa Komnata – ale z niespodziewanym zwrotem. Bliższe informacje znajdziecie kilka stron dalej w programie koncertu. Bachowska Pasja wg św. Mateusza z udziałem frankfurckiej Akademii Śpiewu to jednak tylko jedna z głównych atrakcji tegorocznych Dni Muzyki nad Odrą – wraz z Orkiestrą Kameralną Concertgebouw z Amsterdamu, Warszawską Orkiestrą Saksofonową i Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia »Amadeus«, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej i Brandenburską Orkiestrą Państwową we Frankfurcie zapewnimy Wam znakomite przeżycia słuchowe!

Chcesz się dowiedzieć, gdzie leży Nowa Sól, Rzepin albo Sieversdorf? Nie znasz frankfurckiej Sali Elektorskiej ani Sali Hanzy? W takim razie po prostu podążaj za nami. To również będzie drobnym przełomem, czyniącym zadość naszemu tegorocznemu hasłu »Tradycja i przełom«. Kierując się nim, kraj związkowy Brandenburgia organizuje już 54. edycję dorocznych polsko-niemieckich Dni Muzyki nad Odrą, odbywających się od 25 lat we współpracy z Filharmonią Zielonogórską. Dziękujemy w tym miejscu panom Peterowi Sauerbaumowi i Howardowi Griffithsowi za ich wieloletnie, inspirujące sprawowanie kierownictwa artystycznego nad
festiwalem. Także tegoroczny program byłby bez nich uboższy o niektóre pomysły. Zależy nam na budowie wspólnoty w rozumieniu europejskim przez dochowywanie wierności ważnym tradycjom, a jednocześnie przez odważny przełom i otwarcie na nowy kurs. Bardzo byśmy się cieszyli, gdybyśmy w tym roku i wszystkich kolejnych szli tą drogą razem z Tobą. Poszperaj w naszym programie, korzystaj z naszych propozycji, przekaż nam swoją opinię, bądź ciekaw(a) przyszłości!

Życzymy Tobie i nam interesującego festiwalu pełnego nowych perspektyw. Naszym największym sukcesem byłoby, gdybyśmy mogli rok w rok przeciwstawiać wszechobecnemu separowaniu się nieco więcej otwartości.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Sabine Völker, dyrektor Zespołu Artystycznego Dni Muzyki nad Odrą
Czesław Grabowski, dyrektor artystyczny Dni Muzyki nad Odrą